Vào 7h30 sáng ngày 28/05/2017, tại BlueFit – 268 Trần Hưng Đạo, Tp Quảng Ngãi, Trung tâm Anh ngữ thiếu nhi For Kid phối hợp cùng BlueFit tổ chức buổi ngoại khóa Zumba mừng Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6.

album-anh-buoi-ngoai-khoa-zumba-tai-bluefit-quang-ngai-1

album-anh-buoi-ngoai-khoa-zumba-tai-bluefit-quang-ngai-6

album-anh-buoi-ngoai-khoa-zumba-tai-bluefit-quang-ngai-2

album-anh-buoi-ngoai-khoa-zumba-tai-bluefit-quang-ngai-4

album-anh-buoi-ngoai-khoa-zumba-tai-bluefit-quang-ngai-9

album-anh-buoi-ngoai-khoa-zumba-tai-bluefit-quang-ngai-1

album-anh-buoi-ngoai-khoa-zumba-tai-bluefit-quang-ngai-8

album-anh-buoi-ngoai-khoa-zumba-tai-bluefit-quang-ngai-5

album-anh-buoi-ngoai-khoa-zumba-tai-bluefit-quang-ngai-2