Thông tin liên hệ

Để được hỗ trợ bất kỳ thông tin về dự án vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng số điện thoại hoặc email bên dưới.

Địa chỉ: 02 Nguyễn Tấn Kỳ, Tp. Quảng Ngãi

Số điện thoại: 055. 3737222

Email: forkid.qng@gmail.com

Gửi yêu cầu

Chat Live Facebook

Chào bạn, Click vào đây để trò chuyện với For Kid Center