8h00 ngày 20/8/2017, tại trung tâm Anh ngữ thiếu nhi Quảng Ngãi For Kid Center đã tổ chức buổi ngoại khóa định kỳ dành cho các em học sinh. Buổi ngoại khóa diễn ra khá sôi nổi và nhiều sắc màu. 

Dưới đây là những hình ảnh vui vẻ tại buổi ngoại khóa này.

Team 1: màu sắc sao mà dễ với các con Starter 1C&1D thế này, nhận quà như mưa…

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-2

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-4

Team 2: Writing is so easy!

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-7

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-8

Team 3: multiple choice & writing

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-2

Team 4: with flashcards!

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-6

Team 5: IQ in English! Let’s count!!!

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-6

Team 6: body parts – so fast and so furious!!!

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-3

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-4

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-3

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-1

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-1

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-3

album-anh-buoi-ngoai-khoa-dinh-ky-tai-for-kid-center-quang-ngai-5

Sẽ tiếp tục có những buổi ngoại khóa thú vị được tổ chức liên tục dành cho các học viên tại trung tâm Anh ngữ For Kid Center. Mời Quý phụ huynh đăng ký cho trẻ học tiếng Anh theo thông tin bên dưới.

Trung tâm Tiếng Anh thiếu nhi For Kid Center
? Địa chỉ: 02 Nguyễn Tấn Kỳ, TP Quảng ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại: 0553737222
? Hotline: 0932444039
? Email: forkid.edu@gmail.com
? Website: http://www.fkc.edu.vn
#tienganhthieunhiquangngai,#tienganhquangngai