Trung tâm tiếng Anh thiếu nhi tại Quảng Ngãi For Kid Center có địa chỉ tại 02 Nguyễn Tấn Kỳ, TP Quảng ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.