Tuổi thiếu niên, từ 12, 13, 14, 15, 16, 17 tuổi, là độ tuổi bản lể cho các em trước ngưỡng cửa tương lai HỌC HÀNH VÀ NGHỀ NGHIỆP, đặc biệt trong giai đoạn đất nước ngày càng hội nhập với quốc tế thì việc trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là học tiếng Anh ở độ tuổi thiếu niên tốt là rất quan trọng cho các em trong việc giành được tương lai tươi sáng cho công việc và cuộc sống, cũng như tiếp cận kiến thức nhân loại thông qua tiếng Anh.

Tuổi thiếu niên cũng là tuổi mà các em có sự thay đổi cả về tâm sinh lý trước khi bước vào ngưỡng trưởng thánh, các em cảm thấy bối rối không biết nên học gì, làm gì, ba mẹ không hiểu được mình,…Đây là giai đoạn quan trọng mà quý phụ huynh cần quan tâm trong việc định hướng cho con em mình, để giúp các em có một tương lai tốt đẹp được chuẩn bị ngay từ bây giờ.