Mục tiêu chính của chương trình tiếng Anh năng động là giới thiệu kiến thức tiếng Anh, văn hóa nước Anh cho học sinh thông qua các hoạt động trò chơi dân gian, đóng vai theo chủ đề. Chương trình có nhiều cấp độ từ sơ cấp đến nâng cao.

Chương trình xây dựng trên 3 khóa học cơ bản: Khóa học sơ cấp (Basic English) gồm hai cấp độ A1 và A2; Khóa học Trung cấp (Intermediate English) gồm 2 cấp độ B1 và B2; Khóa học nâng cao (Advanced English) gồm 2 cấp độ C1 và C2. Khi học sinh hoàn thành 2 cấp độ đầu tiên, học sinh được nhận chứng chỉ Tiếng Anh Năng động cơ bản (Certificate of Basic English). Các cấp độ kế tiếp học sinh sẽ nhận được chứng chỉ tương ứng sau khi hoàn thành khóa học.

COURSES and LEVELS / KHÓA HỌC và CẤP ĐỘ

Khóa học

Chương trình chuẩn

Chương trình mở rộng

BASIC ENGLISH

A1

2 MONTHS

4 MONTHS

A2

2 MONTHS

4 MONTHS

“CERTIFICATE OF BASIC ENGLISH”

INTERMEDIATE ENGLISH

B1

2 MONTHS

4 MONTHS

B2

2 MONTHS

4 MONTHS

“CERTIFICATE OF INTERMEDIATE ENGLISH”

ADVANCED ENGLISH

C1

4 MONTHS

8 MONTHS

 

C2

4 MONTHS

8 MONTHS

“CERTIFICATE OF ADVANCED ENGLISH”

Trong các khóa học tiếng Anh, mục tiêu chính là cải thiện 5 kĩ năng cơ bản: Nói, Viết, Nghe, Đọc và Ngữ pháp. Các dụng cụ giảng dạy hỗ trợ gồm có: phương tiện nghe nhìn, đóng vai, hoạt động hỏi-trả lời, phỏng vấn, trò chơi dân gian.