FKC (For Kid Center) là đối tác độc quyền tại Quảng Ngãi nhượng quyền thương hiệu Sensecom

Phương pháp Sensecom là gì?

“Sensecom Method focuses on significant combination

of senses in learning process that assists learners in acquiring knowledge quickly and setting the depth of understanding and memory.”

Phương pháp Sensecom áp dụng nhấn mạnh đến sự kết hợp đồng loạt các giác quan trong tiến trình học tập nhằm giúp người học tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất và ghi nhớ lâu dài.

Phương pháp Sensecom tác động đến 5 giác quan, giúp học sinh tìm ra đáp số chỉ trong vài giây.

phuong-phap-giang-day-tieng-anh-tai-for-kid-center-7

phuong-phap-giang-day-tieng-anh-tai-for-kid-center-10

phuong-phap-giang-day-tieng-anh-tai-for-kid-center-4